03 November 2016

Rahsia Diri

"Sebelum adanya semua, Kau bersembunyi di dalam Aku, selepas adanya semua, Aku pula bersembunyi di dalam Kau".

No comments:

Post a Comment